Ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce dzielimy na obowiązkowe i dobrowolne. Te pierwsze dotyczą odpowiedzialności cywilnej i są regulowane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. W związku z tym ich zakres nie może być samodzielnie kształtowany przez firmy ubezpieczeniowe. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku ochrony dodatkowej, takiej jak polisy Autocasco czy NNW. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoją własną ofertę. Rozbudowane opcje wykupienia różnych wariantów ochrony oferuje znana firma Ergo Hestia. Szczegółowy opis usług można znaleźć na jej stronie internetowej.

Ubezpieczenie Autocasco

Autocasco zabezpiecza kierowcę przed finansowymi skutkami szkód, które zostały wyrządzone przez jego samego lub sprawca nie został odnaleziony. W firmie Ergo Hestia można wykupić ubezpieczenie AC według formuły All Risk, czyli obejmującej wiele nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. W razie potrzeby właściciel auta może zmienić zakres polisy tak, aby zabezpieczyć się przed zdarzeniami, których obawia się najbardziej. Dzięki temu można też uzyskać bardziej atrakcyjną cenę składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie NNW

Polisa NNW zapewnia ochronę w przypadku obrażeń ciała kierowcy i pasażerów, a nawet w przypadku śmierci. Odszkodowanie wypłacone jest przez firmę Ergo Hestia ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu i dotyczy wszystkich osób przebywających w aucie. Możliwe jest pokrycie kosztów zakupu środków medycznych, a także niezbędnego leczenia lub rehabilitacji. W przypadku niezdolności do pracy firma zapewnia wypłatę zasiłków dziennych oraz zwrotu wszelkich kosztów udokumentowanych przez osoby poszkodowane.

Ubezpieczenie ochrony prawnej

W wielu przypadkach po wypadku potrzebne jest skonsultowanie się z prawnikiem tak, aby najlepiej chronić interesy kierowcy. Za pomocą ubezpieczenie ochrony prawnej Ergo Hestia pozwala na refundację wydatków powstałych w związku z działaniem adwokata lub radcy prawnego. Możliwe jest pokrycie kosztów sądowych, a także zwrot kosztów zasądzonych na rzecz strony przeciwnej, jeśli właściciel auta przegra sprawę w sądzie. Jeśli w trakcie procesu potrzebne będzie skorzystanie z usług rzeczoznawcy lub biegłych sądowych, Ergo Hestia jest w stanie pokryć koszty wynagrodzenia specjalistów.

Rozbudowana oferta firmy Ergo Hestia powoduje, że kierowcy mogą zabezpieczyć się kompleksowo po wystąpieniu nieprzewidzianego zdarzenia na drodze. Kontakt z firmą możliwy jest zarówno przez telefon, jak i mailowo. W internecie można skorzystać z wygodnego czatu, a w razie potrzeby istnieje możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie z agentem firmy.