Każdy kierowca chce uniknąć nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Podczas codziennej jazdy nie da się jednak wszystkiego przewidzieć i można brać udział w kolizji drogowej. W takiej sytuacji nie trzeba wzywać na miejsce Policji, lecz kierowcy mogą porozumieć się między sobą. Aby osoba poszkodowana mogła uzyskać odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, musi zostać sporządzone oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.

Kolizja i wypadek komunikacyjny

Dokument zwany oświadczeniem sprawcy kolizji może być sporządzony tylko w przypadku, gdy zdarzenie na drodze nie jest wypadkiem. W praktyce oznacza to, że uszkodzeniu uległy tylko samochody. Jeżeli skutkiem zdarzenia są także obrażenia ciała ludzi, na miejsce obowiązkowo należy wezwać funkcjonariuszy Policji. Z oczywistych względów procedura likwidacji szkody może ulec wtedy wydłużeniu.

Informacje o kierowcach

Aby zgłosić szkodę do firmy ubezpieczeniowej, jeden z kierowców musi wziąć na siebie odpowiedzialność za wywołanie zdarzenia. Potwierdzeniem tego faktu jest oświadczenie sprawcy kolizji, w którym muszą znaleźć się różnego typu informacje. Na początek należy umieścić w nim dane osobowe i adresowe kierowców, czyli imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania. Dalej zapisane powinny być numery i serie dowodów osobistych, a także informacje o posiadanych prawach jazdy.

Dane aut oraz opis kolizji

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej musi zawierać także dane związane z samochodami, w tym marki i modele, a także numery rejestracyjne. Dodatkowo oświadczenie powinno mieć zapisane informacje o właścicielach samochodów, które muszą być zgodne z wpisami w dowodach rejestracyjnych. W treści dokumentu należy umieścić też dokładny opis zdarzenia, jak również jednoznaczny zapis mówiący o odpowiedzialności jednej ze stron za wywołanie kolizji. Jeżeli firma ubezpieczeniowa będzie miała wątpliwości dotyczące sprawcy zdarzenia, wystąpią problemy z likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania.

Forma sporządzenia dokumentu

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej może być sporządzone na zwykłej kartce papieru. W internecie można znaleźć gotowe wzory, ale mało kto w samochodzie wozi ze sobą wydrukowane formularze. Ważne, aby dokument zawierał wszystkie informacje wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Sprawca zdarzenia powinien przekazać osobie poszkodowanej numer swojej polisy OC oraz nazwę firmy ubezpieczeniowej. Jeśli mamy wątpliwości, jakie informacje powinny być zawarte w dokumencie, warto skontaktować się z firmą bezpośrednio na miejscu zdarzenia.